lip 052022

Czym jest rozwoj demograficzny oraz jakie są jego fazy?

Czym jest rozwoj demograficzny oraz jakie są jego fazy?

Oblicza geografii 2 zakres rozszerzony sprawdzone to podręcznik, z którego można dowiedzieć się wielu ciekawych rzeczy. Autorzy Tomasz Rachwał oraz Wioletta Kilar napisali go w łatwy i zrozumiały sposób. Czego można dowiedzieć się z podręcznika? Uczeń przyswoi wiedzę m.in. na temat tego, czym jest rozwój demograficzny oraz jakie są jego fazy.

Czym jest model przejścia demograficznego?

Rozwój demograficzny opiera się na kilku zmiennych. Są to zmiany współczynnika urodzeń i zgonów, co razem daje współczynnik przyrostu naturalnego. Dzięki monitorowaniu tych zmian w różnych miejscach demografowie byli w stanie wyodrębnić fazy rozwoju. Właśnie dzięki tym zapisom powstał model przejścia demograficznego. Model przejścia demograficznego jest inaczej nazywany teorią przejścia demograficznego. Jest to przedstawienie zmiennych wartości współczynników zgonów i urodzeń, czyli łącząc te dwa czynniki, współczynnika przyrostu naturalnego powstałego w pewnym okresie czasu. Model przejścia demograficznego składa się z pięciu etapów. Poszczególne fazy są nazywane fazami rozwoju demograficznego.

Czym są fazy rozwoju demograficznego?

Każda z poszczególnych faz ma swoje własne charakterystyczne cechy. Faza I, inaczej nazywana jest przedtransformacyjną. W jej okresie następuje niski przyrost naturalny o charakterze dodatnim. W fazie II, czyli na początku transformacji demograficznej przyrost naturalny pozostaje wysoki i ma charakter rosnący. Faza III, czyli intensywna transformacja demograficzna to wciąż wysoki, ale malejący przyrost naturalny. W fazie IV, która jest fazą późnej transformacji dochodzi jednocześnie do dodatniego oraz niskiego przyrostu naturalnego. Ostatnia faza – faza V, czyli etap regresu demograficznego objawia się ujemnym przyrostem naturalnym. Model przejścia demograficznego istnieje w społeczeństwie każdego kraju. Jedyne czym się różni to długością poszczególnych faz. Każdy etap zależy głównie od tego na jakim poziomie rozwoju gospodarczego jest dany kraj. Jest to także powodem, dla którego każde państwo odbywa obecnie inne fazy rozwoju gospodarczego.