lip 052022

Czym jest eksplozja demograficzna i jakie są jej skutki?

Czym jest eksplozja demograficzna i jakie są jej skutki?

Czym jest eksplozja demograficzna? Jakie są jej przyczyny? Co zalicza się do jej skutków? Tego można dowiedzieć się z podręcznika “Oblicza geografii 2 zakres rozszerzony”, który wspólnie napisali Tomasz Rachwał i Wioletta Kilar. 

Czym jest eksplozja demograficzna?

Eksplozja demograficzna pojawia się w społeczeństwach, które znajdują się w II i III fazie rozwoju demograficznego. Na tym etapie przyrost naturalny się zwiększa. Zmniejsza się umieralność, a wzrasta liczba urodzeń. Współczynnik przyrostu naturalnego oscyluje w granicach 30%. Jakie są przyczyny eksplozji demograficznej, a co należy do jej skutków?

Jakie są przyczyny eksplozji demograficznej?

Przyczyn eksplozji demograficznej jest kilka. Zazwyczaj w skutek rozwoju medycyny oraz większej higieny dochodzi do mniejszej liczby zgonów. Przy zwiększonej produkcji żywności poprawia się możliwość wyżywienia mieszkańców danego obszaru, a co za tym idzie większa przeżywalność niemowląt oraz zwiększenie długości życia. Zaczyna być akceptowany model rodziny wielodzietnej. Pojawia się także zjawisko zakładania rodzin we wczesnym wieku, a także w związku z większą przeżywalnością dzieci więcej kobiet dożywa wieku rozrodczego. W niektórych społeczeństwach funkcjonują związki poligamiczne, które także wpływają na wzrost liczby ludności. Niski poziom wykształcenia na tym etapie sprawia, że nie ma modelu planowania rodziny.

Co należy do skutków eksplozji demograficznej?

W skutek nagłego przyrostu ludności zwykle pojawia się obniżenie dochodów na jednego mieszkańca, co sprawia, że społeczeństwo ubożeje. Mieszkańcy uciekają z miast do wsi, co sprawia, że w miastach powstają tak zwane dzielnice nędzy. Wysoki przyrost naturalny powoduje odmłodzenie społeczeństwa. Państwo na tym etapie zazwyczaj nie wyrabia z zaspokojeniem potrzeb edukacyjnych oraz w zakresie ochrony zdrowia, co prowadzi do rozprzestrzeniania się chorób oraz wyższego analfabetyzmu społeczeństwa. Pojawia się także niedożywienie, a nawet głód. Występuje bezrobocie, które wpływa na pogłębienie ubóstwa oraz rozwój patologii społecznych.